PCMA

PAKISTAN CHEMICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION

2015 yılında kurulan PCMA, bünyesinde Pakistan'ın Kimya endüstrisindeki küçük, orta, büyük ölçekli 74 üye firma bulundurmaktadır. Gelişme aşamasında olmasına rağmen, 400 Milyar Pakistan Rupisi'nin üzerinde bir ciro ile sektöre 100.000'in üzerinde iş sağlamakta ve böylece yıllık gelir vergisi başına 10 Milyar Pakistan Rupisi üzerinde katkı sağlamıştır. Pakistan'ın kimya endüstrisi şu anda en üst sıralarda yer almakta ve önümüzdeki 5-8 yıl boyunca 25 Milyar Dolarlık sanayi hedefine ulaşmak için üyeleriyle birlikte çalışmaktadır. Pakistan Naphtha Cracker Complex gibi iddialı projelerde PCMA'da rol almaktadır.
PCMA’nın öne çıkan noktaları:

  1. İş maliyetini azaltmak, üye ve aday üyeler için uygun ortam yaratmada kolaylık sağlamak amacıyla hükümetin düzenleyici politikasını öngörmek, önermek ve bunlara yanıt vermek.
  2. B2B toplantıları, ticaret heyetleri, kimya fuarları, konferanslar vb. ile yeni yatırımları çekmek ve kimyasal ihracatını teşvik etmek için yollar geliştirmek.
  3. Kimyasal ürünlerin imalatını geliştirmek amacıyla yenilik, düşük maliyet ve yüksek verimlilik, rekabet gücü ve sürdürülebilir büyümeyi bir araya getirerek akademi ile bir sinerji yaratmak ve çalışmalarını, araştırmalarını ve deneylerini teşvik etmek.
  4. Kamu sektöründe PCMA üyeleri ve paydaşları arasında iyi iş ilişkilerini kurmak ve geliştirmek, bilgi paylaşmak, İcra Kurulu, Genel Kurul toplantıları düzenlemek, bilinçlendirme seminerleri, atölye çalışmaları, konferanslar, eğitimler, tartışmalar, konferanslar düzenlemek ve diğer kapasite geliştirme çalışmaları ve eğitimli insan gücünün mevcudiyetini kolaylaştırmak.
  5. İyi iş uygulamaları ve etik kurallar uygulayarak kendi kendini düzenlemeye yönelik yapılandırılmış yaklaşım çerçevesinde Responsible Care girişimini (güvenlik, sağlık, çevre ve tedarik zinciri) teşvik etmek ve ICCA'nın tam donanımlı üyesi olmak.